ഞാന്‍ നക്ഷത്രത്തേല്‍ കുത്തീട്ടുണ്ട്… ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാന്‍ പോണേന്നു നോക്കട്ടെ. ബോബിന്‍സണ്‍ കാലു പിടിക്കുമോ, അതോ കാലു വാരുമോ? ശൊ ആകെ ടെന്‍ഷന്‍ ആയി…

P=NP എവിടെയോ കേട്ടിട്ടൂണ്ടല്ലോ…