in people, travel, മലയാളം | malayalam

torture. / പീഡനം.

പീഡനം

For those who are not able to read malayalam:

I had visited kudiyanmala area of kannur in 2006 November.
I found a number of such concrete or wooden crosses in areas
like maavumchal, kottayamtattu, palathadam thattu etc.Upon
enquiring the localities told me that those crosses are to
frighten the ghost of janu. She was gang raped and killed in
that area. She was tortured and killed and after death her soul
is being tortured by the symbol of the man who sacrificed his life
for the entire human race ! That’s quite Funny isn’t it ?

Write a Comment

Comment

21 Comments

 1. kurisukalkku sankalanathinte chihnam nalkiyatharanu????
  athu vidhiyayairikkam …Eee kalathil koottam koodunna
  kazhukanmare pole, kurisukalum kuminju koodikkondeyirikkunnathinakam eee “adhikavum” periyulla jeevitham

 2. Thanks for explaining the image and what a shocking story!

  Isn’t is ironic that locals feel they need protection from the spirit of a dead woman, while the real ghosts, the rapists and murderers who crushed her free spirit walks the planet day and night!?

  Janu RIP!

 3. Wow…quite a paradox! I must say! Glad you wrote the explanation, coz these days I was just returning back from ur site without understanding a word 🙂

 4. We live in a dungeon, where so many lost souls like that of janu loiter freely.

  Will a cross save us?
  I am not sure.

  Will a trishul save us?
  I am not sure.

  If the word cliche holds any meaning, it rules our life contritely!!

 5. ചരിത്രം ഒരായിരം പഴങ്കഥകളുടെ ഭണ്ഡാരമാണ്; സത്യവും, അസത്യവും, നന്മ-തിന്മകളുടെ നിര്‍വചനങളും കാലത്തിന്‍ കരസ്പ്പര്‍ശങ്ങളും. ഏറെ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത പ്രഹേളികയായി ചോരയും കണ്ണീരും കലര്‍ന്ന ഏടുകളേ ഇടയന്മാരും, നേതാക്കളും, അധികാരത്തിന്‍ അപ്പകഷ്ണങ്ങള്‍ക്കായി, കൊന്നും, വെന്നും, പുനര്‍വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചരിത്രം പിന്നിട്ട വഴികളിലൂടെ തന്നെ പുനര്‍ നടക്കുന്നു.

  “History repeats; first as a tragedy then as a farce” – Karl Marx

 6. നമ്മുക്കു പ്രാര്‍ധികാം
  നമ്മിലേ മൃഗം ഒരിക്കലും
  ഉണരാതിരിക്കാന്‍
  നമുക്കു പ്രാര്‍ധിക്കാം..
  ജാനുവിന്റേ പെണ്മ്മ
  വീണു മരിച
  ഇതു പോല ഉള്ള പുല്ലു മാടങ്ങള്‍
  ഇനിയും
  ഉണ്ടാവാതിരിക്കാന്‍..
  നമുക്കു പ്രാര്‍ധിക്കം
  കുരിശു മരണങ്ങള്‍
  ഓര്‍ക്കാത്ത
  നാളെകള്‍ ഉണ്ടാവതിരിക്കന്‍.
  ആതിന്റേ ഓര്‍മ്മയില്‍
  ആ പാപ ബോധത്തില്‍ സ്വയം
  അറിഞ്ഞു…ആരേയും മുറിപേടുത്താത്ത…ജനപധങ്ങള്‍ക്കായി
  നന്മയുഡേ മിനാരങ്ങള്‍
  ക്കായി പ്രാര്‍ധികാം

  എല്ലാ അത്മാകളും
  ഒരേ ഉയര്‍പ്പു സ്വപ്നം
  കാണാന്‍…
  നമ്മുക്ക്‌ പ്രര്‍ധിക്കാം
  നമ്മുക്കയി പ്രാര്‍ധിക്കാം…
  ആര്‍ക്കറിയാം…
  നാളെ..മറ്റൊരു ജാനുവായി…
  ആശരിയായി….
  നാം ഇവിടെ…
  ഈ പുല്‍ മേട്ടില്‍….

  http://sketches-itzme.blogspot.com/

 7. nammukku praardhikkam…
  nammilay mrugam orikkalum uunrathirikkan…
  namukku praardhikkam..
  jaanuvintay penmma…
  vennu maricha…ithu polay ulla pullu maadangal innum
  uundavathirikkan..
  namukku prardhikkam…
  kurishu maranangal orkkatha nalaykal uundavathirikkan…
  nanmayuday minaarangal
  uundavan…
  ella athamaakalum…
  oray uyarppu swapnam kaanaan namukku prardhikkaam

 8. Nice pic.
  I didnt read the malayalam fully, but the fact is quiet true.
  Cross to cure fear !

  Ive heard of pythal mala.. ive been to kannur, but camera was just a dream those days.

  There is a place called meenmutty near kallar in tvm. its a beautiful place. I thought it was the only one called so. 🙂
  its a beautiful place too. It has an affinity for the people from Technopark. So beware 😀

  here is one of my snaps from meenmutti (kallar)

  More : http://www.flickr.com/photos/mohanraj/tags/meenmutti


  Seen on your photo stream. (?)

 9. @ickypoo: well thanks for the comment 🙂 I had posted the photo yesterday.

  this place is near "pythal mala" in kannur. I think you can visit pythal mala also. I can give u direction. you may have to take permission from forest office or so. And if you are planning to stay on the hill during night do take a guide with you. Recently we went to a place called meenmutty in wayanad and got lost. So its always better to take a guide when we venture out into the forests. (moral of the last trip 😉

  the above photo also is taken from the same hill, on the same day.

 10. hey this is an awesome fotograf… me a huge sucker for stuff like these… !!! … n i really donno how i missed this shot so long… !!! .. taken in october 2006… !!! … i want to visit this place… am heading to kerala this april… vil hv a few spare days that i can use for travel… guide me…!!! … this foto is brilliant… !!! …